We blijven als OCMW Gent aan de kar trekken tegen armoede

 Ik stelde dat in het vragenuurtje van de OCMW-raad van 11 oktober 2016:

 

In Gent slaan verschillende (armoede)organisaties opnieuw de handen in elkaar om op 17 oktober een brede verzetsdag tegen armoede te organiseren. Traditioneel wordt er ook hulde gebracht aan de slachtoffers van armoede, uitsluiting en geweld aan de Steen van de Mensenrechten op het Sint Pietersplein. 

 

Ik wou tijdens de OCMW-raad van oktober weten hoe op deze dag, nu na 4 jaar door het OCMW als trekkende partner

georganiseerd te zijn, de brede samenwerking van het OCMW en het armoedeveld/werkveld ervaren werd door het OCMW en de deelnemende partners.

 

“Nu de dag zich grotendeels afspeelt onder de stadshal kunnen we al zeggen dat er veel meer passage is, zeker meer wanneer we dit vergelijken met de vroegere locatie waar alles doorging, namelijk het Sint Pietersplein” geeft OCMW voorzitter Rudy Coddens

(sp.a) toe. “ De link met Sint Pietersplein blijft wel behouden, juist omdat daar aan de gedenksteen voor slachtoffers van armoede en uitsluiting te vinden is”, vult Rudy Coddens verder aan.

 

Ik vroeg mij toch af of er niet tegenstaande alle positieve reacties bepaalde organisaties of bewegingen zijn waarvan de inrichters van de dag hun deelname als een meerwaarde zien, doch die niet willen deelnemen aan die dag. “ Dit moet genuanceerd worden”, gaat Rudy Coddens verder. “We starten de voorbereidingen elke editie met een brede oproep naar het werkveld. Elke organisatie die wenst, kan een steentje bijdragen. Een aantal partners zoals het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW, vzw Jong) geven aan dat ze willen meewerken aan de dag zelf, maar niet de tijd hebben om mee te werken aan de voorbereidingen.” 

 

“We blijven als OCMW Gent aan de kar trekken om zoveel mogelijk organisaties hierbij te betrekken en dat kan

onze fractie alleen maar aanmoedigen”, treed ik de voorzitter bij.

 

“Algemeen, voorzitter, kunnen we dus stellen dat de volledige dag de voorgaande jaren als een succes voor het

breder onder de aandacht brengen van armoede kan beschouwd worden?”

 

“Het programma wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd”, geeft Rudy Coddens nog mee. “Uit de evaluatie van 2015 bleek dat we best blijvend inzetten op een gezamenlijke en duidelijke boodschap. We proberen daarnaast ook versnipperde activiteiten doorheen de stad te vermijden. De stadshal en het Sint Pietersplein en de gezamenlijke optocht tussen beide locaties blijft behouden. We werkten tot slot verder aan het breder sensibiliseren door in te zetten op diversiteit (in partners en doelgroep) en een wervende aanpak via sociale media.”

 

 

 

Wilt u graag uw bedenkingen delen met mij? Geef me dan langs deze pagina een seintje.