Hoe Rudy, Pascal en Burak Gentenaars vooruit helpen

Rudy Coddens is al sinds 2012 voorzitter van het OCMW. Pascal Verbeke was al OCMW-raadslid en is sinds 1 januari 2019 lid van het ‘Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst’, de opvolger van de OCMW-raad. Burak Nalli werd op 25 oktober 2021 lid van het BCSD, in de plaats van Emilie Peeters die gemeenteraadslid werd. Samen maken Rudy, Pascal en Burak dagelijks het verschil voor heel veel Gentenaars. “Solidariteit is ons hoogste goed”.

Maar: wat doét het BCSD eigenlijk? In een korte reeks geven we graag 10 mooie voorbeelden, elke maand één.

Deel 1: Leefloon voor studenten

Iedereen verdient een goede start in het volwassen leven. Wie als beginner een diploma hoger onderwijs op zak heeft krijgt vaak meer en betere kansen op de arbeidsmarkt. Maar: studeren kost geld. Voor jongere mensen die het financieel moeilijk hebben, geen steun (kunnen) krijgen van de ouders en niet terechtkunnen bij anderen, is een diploma halen dan ook niet evident.

Steun van het OCMW – waarover wordt beslist door het BCSD - kan dan wonderen doen. Voor jonge vrouwen zoals Sofie (*) bijvoorbeeld.

Sofie is 21 jaar, ze is de dochter van een alleenstaande moeder met drie kinderen. Haar vader is zeven jaar geleden overleden. Het gezin is financieel heel kwetsbaar: Sofie moet een kleine slaapkamer delen met haar zus en doet gemiddeld 30 dagen per jaar studentenarbeid… maar dat volstaat niet om haar studies te betalen.

Enter het OCMW: dankzij het leefloon dat Sofie is toegekend studeert ze binnenkort af als verpleegkundige!

 (*) De case is echt, de naam fictief omwille van de privacy.

Deel 2: Een degelijk dak boven het hoofd

In een rijk land als België zou eigenlijk niemand op straat mogen slapen. Toch gebeurt het, meer dan ons lief is. Wie geen woonplek heeft moet continu op zoek naar een plek om te overnachten. Op straat ben je onbeschermd tegen kou en regen, en kan je ook makkelijk overvallen worden. Dat zorgt voor voortdurende stress en is uiteraard ongezond. Bovendien: wie geen domicilie heeft kan heel wat administratieve verplichtingen niet nakomen. Ronduit mensonwaardig.

Steun van het OCMW – waarover wordt beslist door het BCSD - kan dan wonderen doen. Voor jonge mannen zoals Hans (*) bijvoorbeeld.

Hans is 25 jaar en was structureel dakloos. Hij moest lang op straat slapen, want hij heeft geen netwerk van familie of vrienden om hem te helpen, had geen inkomen (vind maar eens werk als je dakloos bent…) en geen spaarcenten. Een vogel voor de kat, zo leek het.

Enter het OCMW: dankzij steun door het BCSD krijgt hij sinds kort een inkomen én onderdak. Hij wordt ook begeleid in zijn zoektocht naar werk en een definitieve woonplek. Meer nog: dankzij het OCMW is ook zijn lidmaatschap bij de mutualiteit geregeld. Want ziek zijn en dokterskosten maken zónder terugbetaling, da’s voor mensen met (heel) weinig centen uiteraard onbegonnen werk… Sinds kort kan Hans zonder zorgen naar de dokter als het nodig is. Zoals het hoort in een welvaartstaat zoals de onze.

 (*) De case is echt, de naam fictief omwille van de privacy.

Deel 3: Huurwaarborg voorfinancieren

Een huis of appartement huren op de privémarkt is voor veel jonge mensen niet evident. Zeker in een populaire stad als Gent swingen de prijzen de pan uit. Bovendien: als je ook nog eens, bij de start, meteen drie keer de maandelijkse huurprijs moet betalen als waarborg, wordt het voor velen helemaal onmogelijk een deftige woonplek te huren. Zeker als je weinig of geen spaarcenten hebt.

Steun van het OCMW – waarover wordt beslist door het BCSD - kan dan wonderen doen. Voor jonge studerende vrouwen zoals Joke (*) bijvoorbeeld.

Joke is 20 jaar. Ze studeert aan de universiteit, volgt een zware opleiding maar moest na een conflict met haar ouders het huis verlaten – zonder inkomen, zonder spaargeld. Daar sta je dan…

Enter het OCMW. Dat heeft Joke’s waarborg (effectief drie maanden huursom dus) voorgefinancierd zodat ze überhaupt zou kunnen huren… en tegelijk haar studie afmaken. Het OCWM heeft Joke ook geholpen om broodnodige nieuwe spullen te kopen zoals een bed en matras, een zetel en een bureau. In ruil heeft Joke beloofd om minstens 22 dagen per jaar studentenarbeid te doen. Op die manier kan het OCMW haar blijven steunen tot ze haar diploma behaalt.

 (*) De case is echt, de naam fictief omwille van de privacy.

Deel 4: Alleenstaande senioren helpen

Als oudere senior alleen in je eigen huis of appartement blijven wonen is niet evident. Als je fysiek niet meer top bent is het niet simpel om alles netjes te houden, boodschappen te doen en zelf je potje te koken. Ook je administratie (tijdig) op orde houden is dan vaak moeilijk.

Steun van het OCMW – waarover wordt beslist door het BCSD - kan dan wonderen doen. Voor mensen zoals Tom (*) bijvoorbeeld.

Tom is een 88-jarige alleenstaande man. Zijn gezondheid is niet goed, hij kan nog maar moeilijk voor zichzelf zorgen. Helaas is ook zijn familiaal en sociaal netwerk erg beperkt.

Enter het OCMW. Dat zorgt ervoor dat hij elke dag zijn maaltijden krijgt en dat zijn appartement proper wordt gehouden. Bovendien regelt het OCMW ook alle administratie van zijn bewindvoering.

Tom staat ondertussen ook op een wachtlijst voor een plaats in een stedelijk woonzorgcentrum.

 (*) De case is echt, de naam fictief omwille van de privacy.