Iedereen verdient een mooie oude dag

Deze morgen was het de algemene vergadering van de seniorenraad in Gent en het startschot van de seniorenweek. Ik was er samen met de schepenen Coddens, Balthazar en OCMW-raadslid Peeters aanwezig.

 

Vier van de vijf senioren hebben niet genoeg inkomen of pensioen om de factuur in het rusthuis te betalen. Niet verwonderlijk aangezien het voorbije anderhalf jaar vier op de tien rusthuizen hun prijzen hebben opgetrokken.

 

Ondertussen zorgt het gebrek aan investeringen door de Vlaamse overheid ervoor, dat het tekort aan opvangplaatsen voor zwaar zorgbehoevenden senioren snel toeneemt, met onaanvaardbare wachtlijsten. Uit getuigenissen van het verplegend personeel, blijkt dan weer dat zij door personeelstekorten en besparingen amper tijd krijgen om senioren op een waardige manier te verzorgen.

 

Gelukkig zijn er hier nog de honderden vrijwilligers, die meer dan puik werk leveren.
Ik zal mij in het Gentse OCMW en daarbuiten blijven inzetten voor onze senioren, want iedereen verdient een mooie oude dag.

 

Wilt u graag uw bedenkingen delen met mij? Geef me dan langs deze pagina een seintje.