Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden

Het OCMW kreeg de laatste jaren, steeds meer vragen van zelfstandigen. Niet alleen aanvragen voor financiële hulp, maar ook vragen om inlichtingen of doorverwijzingen. Hoewel we iedereen die hulp vraagt gelijk behandelen in het OCMW kunnen we niet ontkennen dat dit een andere categorie van hulpvragers zijn. Verschillende achtergrond dus, gelijke vraag.Uit studies blijkt immers ook dat er heel wat zelfstandigen onder de armoedegrens leven.

 

Tot nu was het zo dat het OCMW als standpunt innam, dat men geen enkele steun kon verlenen aan deze groep, omdat zij over oncontroleerbare inkomsten beschikken. Het vaak niet duidelijk kunnen aantonen van inkomsten en/of bezittingen bemoeilijkte dan ook het vastleggen van hoogte van de financiële steun of hulp. Maar de visie dat aan zelfstandigen geen enkele vorm van steun verleend kan worden, evolueerde dan ook de laatste jaren.

 

Het door de werkgroep 'Zelfstandigen' uitgewerkte draaiboek verdient dan ook alle appreciatie. Maatschappelijk werkers kunnen op een eenvoudige manier antwoorden op allerlei vragen, die zij krijgen van zelfstandigen. Ook het doorverwijzen kan nu een pak efficiënter gebeuren. De uitgewerkte samenwerking met MicroStart en nadien met starterslabo, maakt dat zelfstandigen net naar een zelfstandige activiteit geleid kunnen worden.

 

Ten slotte willen we nog even verwijzen naar het bestuursakkoord 2013-2018 waar staat dat we de slaagkansen van de starters willen verhogen en de uitval beperken. We hebben daarbij niet alleen oog voor de startende ondernemers, maar ook voor herstartende ondernemers. Want er rust nog te vaak een stigma op falende ondernemers. Ook hebben we oog in samenwerking met het OCMW voor ondernemers in armoede, goed gewerkt dus!

 

Als sp.a-fractie zijn we dan ook erg blij, dat de uitgangspositie van het nieuwe voorstel is, dat elke zelfstandige recht heeft op de meest aangewezen matschappelijke dienstverlening. Deze maatschappelijke dienstverlening kan bestaan uit adviesverlening en/of financiële steun. We kijken dan ook met belangstelling tegemoet naar de eerste evaluatie in 2017 van deze samenwerkingsovereenkomst.

 

 

 

Wilt u graag uw bedenkingen delen met mij? Geef me dan langs deze pagina een seintje.